Šios SĄLYGOS nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, užpildęs mokėtojo informaciją ir, jeigu reikia, prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakymas su įsipareigojimu sumokėti”. Užsakytos prekės pristatomos visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją. Nemokamai prekės pristatomos, jeigu užsakytų prekių suma viršija 40,00 Eur. Užsakytos prekės į kitas šalis pristatomos pagal tuo metu galiojančius tarptautinių siuntų gabenimo įkainius.

Pirkėjo teisės

1. Pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka;

2. Atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl dalyvavimo žaidimuose ar loterijose arba kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pirkėjo pareigos

1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą;

2. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

3. Atsiskaitant už užsakytas prekes ir jas atsiimant e-parduotuvės prekybos vietoje, atvykti atsiimti užsakytų prekių per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos, negalint to padaryti laiku, informuoti Pardavėją apie kitą prekių atsiėmimo datą. Kitu atveju užsakymas bus panaikintas.

Pardavėjo teisė

1. Be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui;

2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui;

3. Vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Pardavėjo pareigos

1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį;

3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

Prekių pristatymas

1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotasis atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Anglijoje.

2. Jeigu Pirkėjas už prekes atsiskaito banko pavedimu, prekės Lietuvoje pristatomos per 2 darbo dienas gavus apmokėjimą;

3. Jeigu Pirkėjas už prekes atsiskaito per kurjerį grynaisiais, prekės Lietuvoje pristatomos per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo;

4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntą ir pristatytų prekių būklę;

5. Pirkėjui pasirašius prekes lydinčiuose dokumentuose yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai;

6. Pastebėjus siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai kuo skubiau informuoti Pardavėją, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje;

7. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Pirkėjas pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturi.

Atsakomybė

1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą;

2. Jeigu Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius;

3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve;

4. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus;

5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Prekių grąžinimas

1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”;

2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;

3. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas;

4. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar jo atstovas nepriima prekės grąžinimui;

5. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota;

6. Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu;

7. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pirkėjui už prekę grąžinami sumokėti pinigai.

Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.